TELEFON+420 585 347 142
+420 602 595 025
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
KONTAKTUJTE NÁS

Historie a současnost

historie01

vitoul 1V roce 1913 vykupuje pan Josef Vitoul z Měrotína rozsáhlý pozemkový areál včetně surovinové základny a začíná výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoffmann na výrobu vápna. Ta je v březnu 1914 slavnostně uvedena do provozu a začíná se psát vlastní historie vápenky.

vitoul 2Je dokončena železniční trať a po skončení I. světové války se přistavuje další kruhová pec a pro spojení s lomem i úzkorozchodná dráha. V roce 1926 pracuje v závodě 50 dělníků. Po dalších třech letech je postaven kulový mlýn, který umožňuje mletí vápna a výrobu vápenatých hnojiv. V roce 1937 je zahájena výroba omítek a se svými výrobky pro různá průmyslová odvětví se závod stává známým po celé Moravě. Řízení továrny přechází na syna zakladatele - Ladislava Vitoula.

Po II. světové válce je v únoru 1948 závod znárodněn a v roce 1950 včleněn do národního podniku Hranické cementárny a vápenky. Další rozvoj závodu je orientován na zdokonalení práce v těžbě suroviny a mletí na mlýnech typu LÖSCHE LM 10, které jsou do roku 1965 postaveny dva. Výroba vápna je omezována a v roce 1969 zastavena úplně. V roce 1976 je zahájen provoz dalšího mlýna řady LM 12 a rozšířením o drtírnu, hlinotřídič a pětikomorové hadicové filtry na mlýnech se z vápenky stává mlýnice vápenců. Měrotínský mikromletý vápenec je žádaným artiklem pro zemědělství, gumárenství, doly a papírny.
V průběhu dalších let se počet zaměstnanců zvýšil na 120, produkce se pohybovala kolem 80 tis. tun ročně. V 80-tých letech se modernizuje těžební a dopravní technika, staví se moderní řídící velín s automatickým ovládáním výroby a velkokapacitní sila, která umožňují uložení a skladování vyrobeného materiálu.

historie02

V roce 1991 byl na základě restitučního zákona podnik vydán dřívějším majitelům, a to nově vzniklé soukromé společnosti Vitoul v.o.s. Začátkem roku 1992 řízení podniku přejímá další pokračovatel rodiny Ing. Ladislav Vitoul.
Vzhledem k podstatně nižšímu odbytu, zejména do zemědělství a do dolů, je počet zaměstnanců redukován a výroba dosahuje okolo 65 tis. tun za rok. Daří se nacházet nová odbytiště, zejména u firem opravujících silnice a dálnice. Zlepšují se materiální a finanční podmínky zaměstnanců. V roce 1994 probíhá transformace společnosti na Vápenku Vitoul s.r.o., jsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Znovu se postupně zvyšuje výroba mikromletých vápenců podle ČSN 72 1220 a 72 1217 v druzích 7 - 13 s následným odbytem v zemědělství, gumárenské a plastikářské technologii, stavebnictví i v programu odsiřování.
V následujících letech se upravuje počet zaměstnanců na 55 a výroba až do roku 1999 se pohybuje okolo 90 tisíc tun. Intenzivně se pracuje na zavedení nové technologie, která má dokázat důsledné oddělování jednotlivých frakcí u mikromletých vápenců. Je postavena nová hala a upraveno napouštěcí zařízení pro velkokapacitní autocisterny.

Od roku 2000 je rozšířena těžba v lomu, která umožňuje za dodržení všech ekologických a ochranných opatření uspokojovat všechny odběratele a zvýšit výrobu až na 100 tisíc tun ročně.

V roce 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací vnitropodniková laboratoř a v srpnu téhož roku společnost získává Certifikát ISO 9001 a ISO 14001.

Od počátku roku 2007 zaměřuje své volné výrobní kapacity i do oblasti EKO zemědělství, především v oboru krmiv a získává certifikaci svých výrobků v programu „KEZ doporučuje”.

Moderní čistírnu odpadních vod uvádí do trvalého provozu v roce 2008.

V následujících letech dochází k modernizaci strojů a zařízení používaných při těžbě v lomu. Technický park je doplněn o novou Tatru-815, traktor Zetor a výraznou rekonstrukcí prošly i tři těžební nakladače.

19.března 2013 oslavila společnost 100-leté výročí od založení a začíná další etapu svého působení na českém trhu v oboru výroby velmi jemně mletých vápenců.

Za vzorné plnění bezpečnostních norem a bezchybné dosahování normované kvality výrobků za rok 2012 obdržela firma od ministra průmyslu a obchodu a předsedy Českého baňského úřadu vyznamenání "ZLATÝ PERMON".

Za vynikající výsledky při řízení společnosti a dosahování výtečných výsledků při těžbě a zpracování suroviny byl řediteli společnosti a závodnímu lomu udělen "ŘÁD JIŘÍHO AGRIKOLY".

Za 1.místo v soutěži mezi těžebními firmami naší kategorie v dodržování bezpečnosti práce a kvality výroby udělil ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou ČBÚ naší firmě za rok 2013 opět "ZLATÉHO  PERMONA".

Od 2.prosince 2014 po provedeném auditu obdržela naše společnost procesní certifikát GMP + B2, který určuje proces výroby vápence pro krmné účely.

V únoru 2015 získala společnost mezinárodně uznávané hodnocení Top Rating® jako dlouhodobě stabilní, důvěryhodná a solventní firma. Hodnocení rizikového faktoru metodikou Dun & Bradstreet provedla firma Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. a je zveřejněno v databázi D&B.

18.května 2015 se naše společnost umístila na prvním místě v soutěži hodnocení bezpečnosti práce již potřetí za sebou a obdržela symbol "ZLATÝ PERMON" do trvalého vlastnictví.

Dne 10. září 2015 v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin za rok 2014 se společnost umístila v užší nominaci soutěže bez udání pořadí mezi sedm nejlepších a obdržela zvláštní cenu poroty.

Firma získala prestižní ocenění 100Nej v ČR, dne 27. listopadu 2015 se zúčastnila XX. mezinárodní konference "Klíčové faktory úspěchu" a převzala diplom za " Dynamický růst a stabilitu" ve Španělském sále Pražského hradu.