TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Ekologie

lom

Vzhledem k tomu, že závod i vápencový lom leží v blízkosti ochranného pásma vodních zdrojů, platí zvláštní režim pro zabezpečení ekologické rovnováhy.

Jsou stanoveny množstevní objemy pro používání střeliva při clonových odstřelech. V letech 1992 - 1993 byly vybudovány v dobývacím prostoru na jeho hranici a v blízkém okolí hloubkové průzkumové vrty, kde se pravidelně monitoruje pohyb spodních vod a jejich chemické a biologické složení. Získané informace se pravidelně vyhodnocují a doposud jsou vždy s pozitivním výsledkem pro výrobu konstatována fakta, že jak těžební, tak výrobní činnost neovlivňuje negativně okolní prostředí.
Ve výrobě jsou prováděna pravidelná měření na prašnost a hlučnost. V případě překročení povolených norem jsou přijímána účinná opatření k nápravě. Vedení společnosti dbá na vzorný pořádek a čistotu ve všech prostorách podniku. Dle příslušného ustanovení horního zákona a dle nařízení Obvodního báňského úřadu v Ostravě se vytváří rezerva na sanaci a rekultivaci a rezerva na důlní škody.