TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Výroba

Popis:
Přírodní vápenec, jehož barva a chemické složení jsou dány výchozí surovinou lokality Skalka Měrotín, který je vyráběn jemně mletý a velmi jemně mletý, popř. tříděný a dodávaný v uváděných třídách podle ČSN 72 1217.

Použití:
Naše mleté vápence se používají v následujících odvětvích.

 

ODSIŘOVÁNÍ

Náš vysoce kvalitní vápenec se využívá k odsiřování tepláren a tepelných elektráren.

STAVBY SILNIC

V tomto odvětví vápenec slouží jako nezbytný prvek pro výrobu litých asfaltů a živičných vozovek.

GUMÁRENSKÝ, PLASTIKÁŘSKÝ aj. PRŮMYSL

Zde se vápenec používá pro účely gumárenské a plastikářské technologie, průmysl chemický, sklářský a keramický, v hutích a dolech.

HNOJIVA

V zemědělství se vápenec používá na hnojení.

KRMIVA

Vápenec se také přidává do krmiv pro hospodářská zvířata.

SMĚSI A PLNIVO VE STAVEBNICTVÍ

Pro omítkové a maltové směsi a jako plnivo do betonových směsí ve stavebnictví.

 

Technická charakteristika: Podle vymezeného zrnění jsou vyráběny následující druhy velmi jemně mletých vápenců dle ČSN 72 1220:

Označení druhuSítomax. zbytek v %Sítomax. zbytek v %
Vápenec mletý, tříděný     0,063-1,00 90,00
VPC VJM druh č.7 0,5 10,00 0,09 40,00
VPC VJM druh č.8 0,5 0,2 - 1,50 0,09 20,00
VPC VJM druh č.9 0,2 0,10 0,09 5,00
VPC VJM druh č.11 0,09 0,40 0,063 5,00
VPC VJM druh č.12 0,063 1,00 0,04 5,00
VPC VJM druh č.13     0,04 0,10
VZJM - zvláště jemně mletý vápenec     0,04 0,05
Uhličititan vápenatý - krmná surovina 0,5 1,50 0,09 20,00
Vápen. hnojivo dr.B 0,5 10,00 0,09 40,00

Na základě dohody mezi výrobcem a zákazníkem je možno v rámci možností vyrobit mleté vápence i jiné zrnitosti než uvádí citovaná norma.
Vlhkost mletých vápenců nesmí být v den expedice u dodavatele vyšší než 1%.

Další zvláštní požadavky, jako jsou sypná hmotnost mletých vápenců, pH vodního výluhu, bělost, stanovení součinitele hydrofilnosti či zvýšení zbytku na sítě 0,5 mm na hodnotu 1,5% u druhu č. 8 včetně způsobu kontroly, je nutno dohodnout mezi odběratelem a dodavatelem.

Obchodní údaje: Mleté vápence dodáváme volně ložené ve speciálních železničních vagónech RAJ o nosnosti 50 - 55 tun, dále v autocisternových vozech 10 - 30 tun, balené v papírových pytlích nebo sypané do big bagů odběratele.

Popis obalu:
Otevřený papírový lepený plochý pytel se šestiúhelníkovým dnem 500x950x150 mm - 50 kg.
Ventilový papírový lepený plochý pytel s šestiúhelníkovým dnem 500x630 mm - 50 kg.
Ventilový papírový lepený plochý pytel s šestiúhelníkovým dnem 400 x 560 mm -30 kg.
PE sáčky – 10 kg.