TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Český rozhlas: DÁMA, RYTÍŘ A MECENÁŠ ČESKÉ KULTURY

V rámci oslav 100 let založení Československa, proběhlo v pátek dne 24.února 2019 v pražském divadle Na Vinohradech slavnostní shromáždění pořádané organizací MENE TEKEL. Zde byla jejím ředitelem Mgr.Janem Řeřichou a ministrem kultury ČR doc.PhDr.Antonínem Staňkem,CSc, udělena významná ocenění mimořádným osobnostem z české veřejnosti z oblasti kultury. Titul „Rytíř české kultury“ byl udělen mimo jiné vrchnímu zemskému rabínovi Karolu Sidonovi, dirigentu Liboru Peškovi a hudebníkovi Karlu Krylovi in memoriam. „Dáma české kultury“ obdržely kromě několika ještě jiných, výtvarnice Jitka a Květa Válovy in memoriam, účastnice koncentračních táborů a spisovatelka Erika Bezdíčková, křesťanská aktivistka a spisovatelka Helena Havlíčková.

Titul „Mecenáš české kultury“ za mnohaletou   podporu projektů v oblasti kulturní, sakrální i sociální, byl udělen řediteli naší vápenky Ing. Ladislavu Vitoulovi. Z historického pohledu jsou nositelé tohoto státního vyznamenání například takové osobnosti, jako byli bratři spisovatel a malíř Karel a Josef Čapkovi, nebo významná sběratelka obrazů Meda Mládková.

Více na stránce Českého rozhlasu: https://olomouc.rozhlas.cz/ladislav-vitoul-prevzal-cenu-mecenas-ceske-kultury-7774200Mene Tekel 2019 - divadlo Na Vinohradech

Mene Tekel 2019 - divadlo Na Vinohradech

Ředitel Mene Tekel Mgr. Jan Řeřicha (zleva), Ing.Ladislav Vitoul a doc.PhDr.Antonín Staněk, CSc., ministr kultury

Ředitel Mene Tekel Mgr. Jan Řeřicha (zleva), Ing.Ladislav Vitoul a doc.PhDr.Antonín Staněk, CSc., ministr kultury

Hlediště divadla

Hlediště divadla

doc. PhDr. Antonín Staněk, CSc. předává cenu řediteli společnosti

doc. PhDr. Antonín Staněk, CSc. předává cenu řediteli společnosti

Ředitel společnosti se symbolem titulu Mecenáš české kultury

Ředitel společnosti se symbolem titulu Mecenáš české kultury