TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Českých 100 Nejlepších 2015

Panevropská společnosti Comenius pro kulturu, vzdělávání a vědeckou spolupráci vybírá pravidelně již 20 let „100 Nejlepších firem v České republice“.

Po vyhodnocení náročných kriterií byla VÁPENKA VITOUL s.r.o. do tohoto seznamu za rok 2015 také zařazena. Byl jí udělen diplom v kategorii „Dynamický růst a stabilita“.

Dne 27.listopadu 2015 na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu převzal toto prestižní ocenění ředitel společnosti Ing. Ladislav Vitoul z rukou předsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. Ivana Pilného.

V dopoledních hodinách téhož dne proběhla Mezinárodní konference v Nové galerii Pražského hradu na téma „Klíčové faktory úspěchu“, kde ředitel společnosti vystoupil s osobním projevem o dosahování úspěchů a upevnění stability naší společnosti.