TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Cisterna T 148

Dne 15.května 2020 jsme pokřtili hasící cisternu na „ŽOFII“, která je nově repasovaná a námi zakoupena. Budeme ji používat na skrápění dopravních pásů mobilní linky při třídění a drcení vápence po odstřelu v lomu a kropení dopravních cest s cílem maximálního omezení prašnosti.Tento unikátní veterán z roku 1972 má za sebou i příběh člověka, který s ním spojil i kus své životní cesty.