TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Řád Vavřínu 2016

Jedná se o ocenění, kterým Hospodářská komora České republiky vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům.

Řád Vavřínu zohledňuje především celoživotní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo jiný přesah. Řád Vavřínu je udělován také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních. Oceněny mohou být osobnosti jak z ČR, tak ze zahraničí. Toto ocenění lze udělit také in memoriam.
 
Slavnostní předávání ocenění Hospodářské komory ČR Řád Vavřínu 2016 se uskutečnilo 29. listopadu 2016 na pražském Žofíně.Patnáct osobností z řad podnikatelů, umělců, sportovců či lékařů si letos během galavečera na pražském Žofíně převzalo za přítomnosti více než 400 podnikatelů, manažerů firem, představitelů státní správy a dalších osobností veřejného života Řád Vavřínu. Hospodářská komora touto významnou událostí obnovila tradici oceňování osobností za jejich celoživotní dílo, reprezentaci a podporu ČR či výjimečné manažerské a podnikatelské úspěchy.
 
Akce Hospodářské komory a C.O.T. Media se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka, předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého.


Ladislavu Vitoulovi cenu předali Zdeněk Somr, víceprezident HK ČR /zleva/ a Lukáš Jeřábek - GSIS /zprava/

Ladislavu Vitoulovi cenu předali Zdeněk Somr, víceprezident HK ČR /zleva/ a Lukáš Jeřábek - GSIS /zprava/