TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Skok přes kůži

Po generační výměně zaměstnanců, jsme v duchu hornických tradic uspořádali přijetí nových pracovníků do hornického cechu, známým oslavným aktem : „Skokem přes kůži“.

Dne 18.března 2022 jsme pod vedením nestora hornictví pana prof. Ing. Pavla Prokopa, CSc. a jeho hudebního a organizačního kolektivu z VŠB v Ostravě, uspořádali v naší závodní kantýně tuto tradiční akci. V slavnostně vyzdobené místnosti, s nově natištěnými zpěvníky hornických písní a vyrobenými korbely pro každého nového člena našeho cechu, jsme postupně chronologicky prošli všemi stupni hornického aktu. Všichni naši zaměstnanci v hornických uniformách, s udělenými Řády za věrnost služby společnosti a pod naší slavnostní hornickou zástavou, jsme si opět připomněli hloubku krásné historie tohoto řemesla a tím si opět uvědomili i odpovědnost a lásku k práci, kterou v přátelském kolektivu vykonáváme.